duotone image layers duotone image layers

Gà đẻ

Nhu cầu về trứng càng lúc càng tăng dần theo từng năm. Để đáp ứng được thị trường, các trang trại gà đẻ cần tăng sản xuất trong khi phải giảm nguồn lực sử dụng. Chăn nuôi gà đẻ đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc duy trì đàn gà khoẻ mạnh cho đến việc áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đồng thời vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cao của sản phẩm đầu ra.

Giảm sử dụng kháng sinh

Giảm sự phụ thuộc kháng sinh là yếu tố thiết yếu để giải quyết thành công vấn đề đề kháng kháng sinh. Hạn chế sử dụng kháng sinh cho phép kháng sinh vẫn duy trì hiệu lực cần thiết khi dùng hỗ trợ cho sức khoẻ người và gà đẻ.

Tìm hiểu thêm

Năng suất và sản xuất hiệu quả

Sản xuất chỉ hiệu quả khi vật nuôi đạt được năng suất cao, tiêu thụ thức ăn tốt và khỏe mạnh. Chỉ chi phí cho thức ăn không thôi đã chiếm phần lớn nhất trong tổng chi phí chăn nuôi. Muốn tối ưu hoá chi phí đầu tư trong sản xuất chăn nuôi gà đẻ, phải bảo đảm chúng tiêu thụ đủ và hiệu quả các dưỡng chất để có thể sản xuất trứng bền bỉ, tổng năng suất nâng cao với sức khoẻ tốt.

Cải thiện quản lý thức ăn chăn nuôi và nước

Chất lượng dinh dưỡng, sự an toàn và cung cấp thức ăn ở dạng tối ưu là rất quan trọng để hỗ trợ vật nuôi tiêu thụ thức ăn một cách lành mạnh. Bên cạnh đó là việc bảo đảm chất lượng vi sinh và thành phần của nước, khi nước chiếm phần lớn nhất trong lượng tiêu thụ hằng ngày của gà đẻ. Nước có vai trò rất quan trọng trong thành phần cấu tạo trứng, điều hoà thân nhiệt và là phương tiện vận chuyển các phụ gia thức ăn trong cơ thể gà đẻ.