Kiểm soát Salmonella

Untitled design (79).png

Salmonella ảnh hưởng đến năng suất, sức khoẻ của vật nuôi và an toàn thực phẩm. Để tuân thủ đúng với các tiêu chuẩn thương mại và pháp lý, sự hiện hữu của vi khuẩn này cần được giảm đến mức tối thiểu nhất và sớm nhất có thể trong chuỗi sản xuất chăn nuôi.

Selko cung cấp cho khách hàng một phương pháp tiếp cận tích hợp và tổng quát chú trọng vào các vấn đề thức ăn chăn nuôi, trang trại và sức khoẻ để tạo một nền tảng vững vàng bảo vệ vật nuôi chống lại sự cư trú và thâm nhập của Salmonella và giảm sự truyền nhiễm của chúng qua đường truyền dọc hoặc ngang trong suốt chuỗi sản xuất chăn nuôi.

Một cách tiếp cận tùy chỉnh và tích hợp

selko icons for export_300_3.png

Thức ăn chăn nuôi

Salmonella có thể đi vào thức ăn chăn nuôi từ các thành phần thức ăn bị tạp nhiễm, quá trình chế biến kém hiệu quả; khâu vận chuyển, lưu trữ, phân phối và điều hành thiếu bảo đảm vệ sinh. Các sản phẩm phụ gia có thành phần acid hữu cơ có thể cải thiện sự hợp vệ sinh của thức ăn chăn nuôi và giảm nguy cơ tạp nhiễm.

Thức ăn không có Salmonella là một bước quan trọng để bảo đảm thực phẩm được an toàn

selko icons for export_300_42.png

Trang trại chăn nuôi

Salmonella có thể được đi vào và xâm nhập qua thức ăn chăn nuôi và đường nước uống. Giảm thiểu lượng vi sinh vật trong nước và ngăn ngừa sự hình thành các màng sinh học (biofilm) trong đường ống nước là điều nên làm.

Sự acid hoá bằng các acid hữu cơ sẽ làm giảm độ pH của nước uống và hỗ trợ cho sự vệ sinh của nước khi có hoặc không có chất chlorine

Chất lượng nước tối ưu là một điều kiện cần thiết để có thể kiểm soát hiệu quả Salmonella trong trang trại chăn nuôi

selko icons for export_300_40.png

Sức khoẻ vật nuôi

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cư trú của Salmonella rất phức tạp và đa dạng. Để kiểm soát Salmonella hiệu quả cần mở rộng thêm, ngoài việc axit hoá thức ăn chăn nuôi và/hoặc nước uống thì cần tăng cường các cơ chế phòng vệ tự nhiên trong đường ruột của vật nuôi.

Tăng cường các cơ chế phòng vệ tự nhiên của vật nuôi sẽ làm giảm sự lây truyền theo chiều dọc và chiều ngang của Salmonella
Một phương pháp tích hợp tập trung vào quản lý thức ăn chăn nuôi, trang trại và sức khoẻ có thể bảo vệ vật nuôi khỏi sự cư trú và thâm nhập của Salmonella, từ đó giảm áp lực của vi khuẩn lên việc chế biến xử lý thức ăn và hỗ trợ người chăn nuôi thực hiện an toàn từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm.
Bart D'Heer, Global Programme Manager Salmonella Control

Bí quyết kỹ thuật

Trong Trung Tâm Nâng Cao Khả Năng Xử Lý Salmonella, chúng tôi kết hợp tất cả tri thức từ các chuyên gia của công ty và cả các tổ chứng trong ngành để ứng dụng vào thực tế. Bằng cách làm việc với những khách hàng của mình, chúng tôi giám giát sự tiến triển của kế hoạch phòng ngừa Salmonella. Ngoài ra, chúng tôi giúp huấn luyện nhân lực tại chỗ và nội bộ về các quy trình quản lý và vệ sinh trong tất cả các giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất chăn nuôi.

Các dịch vụ hỗ trợ

Các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và nước uống, lịch trình chủng ngừa vaccine phù hợp, và chương trình dùng thuốc chuẩn xác đều góp phần giảm thiểu sự hiện diện của Salmonella. Tuy nhiên không có giải pháp đơn nhất nào là mang lại hiệu quả triệt để toàn diện. Việc áp dụng các sản phẩm hiệu quả cao luôn cần dựa trên và tuỳ theo sự phân tích các nguy cơ, một kế hoạch phân tích và lấy mẫu hoàn chỉnh, và các phương thức vệ sinh tốt nhất.

Selko' Salmonella scan, thiết bị tập trung vào việc lấy mẫu, phân lập, và so sánh. Điều này có vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm kiểm soát quan trọng và các chủng Salmonella liên quan, từ đó thiết lập được cơ chế động lực học của sự tạp nhiễm của Salmonella trong suốt chuỗi sản xuất chăn nuôi, và cung cấp nền tảng của các chương trình kiểm soát tích hợp và tuỳ chỉnh của chúng tôi.

Các sản phẩm

Các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi và/hoặc nước uống có thể làm phức tạp sự cư trú và thâm nhập của Salmonella.

Độ pKa (độ mạnh của acid) thấp của SCFA-các acid béo chuỗi ngắn, khi được bổ sung qua đường thức ăn hoặc nước uống, sẽ tăng cường hàng rào pH thấp và hàng rào bảo vệ niêm mạc của đường ruột. Độ pKa cao của các acid béo chuỗi ngắn (SCFA) và chuỗi trung bình (MCFA) có thể tạo nên tình trạng khó khăn hơn trong các bộ phận không có tính acid của đường ruột. Các chất oligosaccharide có tính không tiêu hoá có thể tạo hiệu quả thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn và góp phần tạo quần thể vi sinh vật có lợi cạnh tranh mạnh mẽ với hại khuẩn. Các chất oligosaccharide đặc thù có ái lực kết dính cao với các cấu trúc ngắn trên bề mặt của Salmonella và từ đó làm giảm sự cư trú đường ruột của vi khuẩn. Các chất SCFA và MCFA giúp kiểm soát tiêu giảm độc lực của Salmonella và giảm khả năng xâm nhập của vi khuẩn.

Tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên nội tại của vật nuôi bằng các chất phụ gia thức ăn và nước uống đặc thù sẽ tạo thêm một chướng ngại ngăn chặn và phức tạp hoá sự cư trú và lây truyền của Salmonella và từ đó kiện toàn sự kiểm soát vi khuẩn một cách tích hợp xuyên suốt từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm.

Sản phẩm và dịch vụ trong chương trình