Thông tin hữu ích về Độc tố Nấm mốc

Để giúp xác định được nguy cơ của các độc tố nấm mốc trong thức ăn tại trang trại, Trouw Nutrition cung cấp Dịch vụ Phân tích Độc tố nấm mốc, với Mycomaster một thiết bị thông minh và nhanh chóng cung cấp kết quả đọc định lượng đáng tin cậy về mức tạp nhiễm độc tố trong nguyên liệu và cám thành phẩm. Mycomaster tạo điều kiện phân tích nhanh tại chỗ, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế và dễ sử dụng, giúp phát hiện sáu loại độc tố vi nấm khác nhau: Zearalenone, Deoxynivalenol, Aflatoxins, Fumonisins, Ochratoxin và T2-HT2.

Dịch vụ Phân Tích Độc Tố Nấm mốc từ Trouw Nutrition bao gồm:

+ Mycomaster, công cụ tiện dụng này cho kết quả trong vòng 15-30 phút, đây thật sự là giải pháp phân tích độc tố vi nấm nhanh chóng và dễ dàng cho các công ty thức ăn chăn nuôi.

+ Kết nối dữ liệu từ Mycomaster với NutriOpt Mycotoxin Adviser để liên kết dữ liệu tốt nhất (thiết bị đươnc thiết kế để kết nối với hệ thống trao đổi dữ liệu toàn cầu của Trouw Nutrition, giúp tích hợp và đánh giá các dữ liệu được thu thập từ khắp nơi trên thế giới)

Brand logo
product-image
  • Dễ dàng kiểm tra độc tố nấm mốc thường xuyên tại thực địa
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong lấy mẫu
  • Tăng chất lượng thức ăn chăn nuôi
  • Cải thiện sức khoẻ và năng suất vật nuôi