Sustainability Sustainability

Phát triển bền vững

Trouw Nutrition, là một phần của tập đoàn Nutreco, chúng tôi đặt sự phát triển bền vững lên hàng đầu từ nhiều năm nay, tất cả các hoạt động đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để đạt được sứ mệnh Nuôi dưỡng Tương lai.

Hành trình phát triển bền vững

Để tìm hiểu thêm về những thành tựu phát triển bền vững của Trouw Nutrition cùng Nutreco trong 5 năm qua, hãy đọc Báo cáo phát triển bền vững hàng năm của chúng tôi. Thông qua công ty mẹ Nutreco, chúng tôi đã xuất bản các báo cáo phát triển bền vững độc lập từ năm 2000.

Quý khách hàng có thể đọc về cách chúng tôi tạo ra giá trị và giải quyết các thách thức trong chuỗi cung ứng, tiến trình đạt được trên các chỉ số chính và cách chúng tôi hợp tác với nhau để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.

Báo cáo năm 2020Báo cáo năm 2019Báo cáo năm 2018

Báo cáo năm 2017Báo cáo năm 2016

Giới thiệu Báo cáo Phát triển bền vững năm 2020

Chia sẻ từ CEO của Nutreco, Rob Koremans, Và Giám đốc Phát triển bền vững,
José Villalón.

Sau cùng, chúng ta đều đang tìm kiếm giải pháp cho sự cân bằng giữa nhu cầu của nhân loại và nguồn lực của hành tinh.
José Villalon – Director of Sustainability, Nutreco

Quy tắc Ứng xử của Nhà cung cấp

Trouw Nutrition cam kết tìm nguồn cung ứng tất cả các nguyên liệu thô của mình theo cách bền vững – và chúng tôi mong muốn các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự. Đó là lý do tại sao Trouw Nutrition yêu cầu các nhà cung cấp ký và đồng ý tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh doanh của chúng tôi. Tổng cộng có hơn 300 nhà cung cấp và đối tác kinh doanh lớn nhất của Trouw Nutrition, chiếm 90% chi tiêu của chúng tôi, đã ký vào Quy tắc này.

Quy tắc Ứng xử (EN)

Chiến lược mới nhất của chúng tôi – Lộ trình phát triển bền vững 2025

Sau khi hoàn thành chiến lược phát triển bền vững của Tầm nhìn 2020 vào năm trước, chúng tôi đã thiết lập một mục tiêu mới trong tương lai với Lộ trình 2025, với chiến lược phát triển bền vững trong 5 năm tới. Lộ trình mới được phát triển vẫn luôn đảm bảo ưu tiên và mục tiêu rõ ràng dành cho Nutreco và cả những khách hàng, nhà cung cấp, các đối tác của chúng tôi trên hành trình bền vững này.

RoadMap 2025 (EN)