Thông tin và Quy định

Thông tin Pháp nhân sử dụng trên hợp đồng và hóa đơn:

Chi Nhánh Long An – Công Ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Ấp 3A, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Mã số thuế: 0302283675-001

Người đại diện: Ông Jordi Drietelaar

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: +84 28 35 262 313

Điều khoản và điều kiện bán hàng của Nutreco

Điều khoản và điều kiện mua hàng của Nutreco

Tài liệu hợp pháp

Tuyên bố bảo mật