duotone image layers duotone image layers

Gà đẻ

Nhu cầu về trứng càng lúc càng tăng dần theo từng năm. Để đáp ứng được thị trường, các trang trại gà đẻ cần phải  sản xuất hiệu quả hơn trong khi phải giảm nguồn lực sử dụng. Chăn nuôi gà đẻ đối mặt với nhiều thách thức, từ việc duy trì đàn gà khoẻ mạnh cho đến việc áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đồng thời vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng  của sản phẩm đầu ra.

Giảm sử dụng kháng sinh

Giảm sự phụ thuộc kháng sinh là yếu tố thiết yếu để giải quyết thành công sự đề kháng kháng sinh. Hạn chế sử dụng kháng sinh cho phép kháng sinh vẫn duy trì hiệu lực khi dùng hỗ trợ cho sức khoẻ người và gà đẻ. Trouw Nutrition hiện đang cung cấp các giải pháp thay thế kháng sinh hiệu quả bằng phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Tìm hiểu thêm

Năng suất và sản xuất hiệu quả

Sản xuất chỉ hiệu quả khi vật nuôi đạt được năng suất cao, tiêu thụ thức ăn tốt và khỏe mạnh. Chi phí cho thức ăn chiếm phần lớn nhất trong tổng chi phí chăn nuôi. Muốn tối ưu hoá chi phí đầu tư trong sản xuất chăn nuôi gà đẻ, phải bảo đảm chúng tiêu thụ đủ và hiệu quả các dưỡng chất để có thể sản xuất trứng bền bỉ, sức khoẻ tốt và nâng cao năng suất tổng thể.

Cải thiện quản lý thức ăn chăn nuôi và nước

Chất lượng dinh dưỡng, sự an toàn và sự cung cấp thức ăn ở dạng tối ưu là rất quan trọng để hỗ trợ sức khỏe và lượng ăn vào của vật nuôi. Bên cạnh đó là việc bảo đảm vi sinh và thành phần hóa học trong nước là rất quan trọng, khi nước chiếm phần lớn nhất trong lượng tiêu thụ hằng ngày của gà đẻ. Nước có vai trò rất quan trọng trong thành phần cấu tạo trứng, điều hoà thân nhiệt và vận chuyển dưỡng chất trong cơ thể gà đẻ.