Các giải pháp và sản phẩm từ Trouw Nutrition

Trouw Nutrition có đầy đủ danh mục sản phẩm cho các loài heo, gia cầm, thú nhai lại, cá, tôm. Sự kết hợp độc đáo các giải pháp sáng tạo (sản phẩm, mô hình và dịch vụ), ứng dụng công nghệ kết hợp với năng lực nhân viên tại từng quốc gia sẽ giúp khách hàng tốt ưu hóa kinh doanh từ góc độ dinh dưỡng. Với mục tiêu cuối cùng để đạt hiểu biết tốt hơn, đưa ra quyết định tốt hơn và tạo giá trị gia tăng. Trouw Nutrition cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho thức ăn bắt đầu từ giai đoạn đầu đời và các giai đoạn nuôi tiếp theo trong suốt vòng đời.

Sản phẩm

Trouw Premixes
Selko - Phụ gia chăn nuôi
Sữa thay thế

Giải pháp từ các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi

Trace minerals
Chương trình Tối ưu Khoáng
Antibiotic reduction AMR
Giảm sử dụng kháng sinh
Kiểm soát Salmonella
Chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi
Quản lý Rủi ro Độc tố nấm mốc
Chương trình Tối ưu sản xuất và chất lượng thức ăn chăn nuôi

Dịch vụ

Tối ưu Năng suất vật nuôi và lợi nhuận với NutriOpt
NOA (NutriOpt On-site Adviser)
NIR mobile (NIR di động)
NIR desktop (NIR để bàn)
Mycomaster