Tiếp cận tích hợp Feed-Health-Farm

Để tối đa hoá năng suất và giúp khách hàng phát triển thịnh vượng trong sự thay đổi nhanh chóng của thế giới hiện nay, chúng tôi cung cấp các phương pháp tiếp cận sáng tạo, tích hợp cả quản lý dinh dưỡng, sức khoẻ vật nuôi trang trại chăn nuôi.

Chúng tôi tin rằng cung cấp một phương pháp tiếp cận tổng quát và dựa trên khoa học sẽ phục vụ lợi ích cho khách hàng một cách tốt nhất. Trouw Nutrition nghiên cứu và phát triển với sự kết hợp của khoa học và công nghệ để dùng vào nơi và thời điểm cần đến. Và chúng tôi luôn luôn nhìn vấn đề từ một góc nhìn tổng quát và áp dụng các giải pháp đã được chứng thực hiệu quả trong môi trường để tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên một cách hiệu quả hơn.

Trouw Nutrition có nhiều bộ sản phẩm, mô hình và dịch vụ cũng như có chuyên môn ngày càng nâng cao trong vấn đề thức ăn chăn nuôi, trang trại và sức khoẻ. Và vì thế chúng tôi cung cấp vô tận các cơ hội để tạo ra các giải pháp tích hợp và tuỳ chỉnh theo nhu cầu và tình thế địa phương của khách hàng. 

Dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi của tất cả mọi thứ vì nhờ dinh dưỡng thì động vật mới khoẻ mạnh và đề kháng tốt. Do đó, cung cấp dinh dưỡng tối ưu là cần thiết để vật nuôi có quãng đời khoẻ mạnh và có năng suất cao. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn vượt ra ngoài phạm vi dinh dưỡng động vật mà hỗ trợ khách hàng của mình quản lý toàn bộ quá trình chăn nuôi những con vật khoẻ mạnh và mang lại thực phẩm giàu dinh dưỡng đến người tiêu thụ.

Bằng cách tập trung vào quản lý dinh dưỡng, sức khoẻ vật nuôi và trang trại chăn nuôi, chúng tôi bảo đảm rằng vật nuôi sẽ phát huy được tối đa tiềm năng di truyền của chúng, từ đó làm giàu cho khách hàng và góp phần cung cấp dinh dưỡng cho cả thế giới. Chúng tôi sẽ giúp người chăn nuôi tìm ra những giải pháp thông minh trong việc cho ăn, nuôi và chăm sóc vật nuôi, tạo ra một môi trường lành mạnh và phòng ngừa bệnh tật-thông qua chương trình LifeStart (Khởi đầu Sự sống), phương pháp tiếp cận Healthy Life (Sống Khoẻ Mạnh) trên sức khoẻ đường ruột và giảm dùng kháng sinh, kết hợp với sự theo đuổi của chúng tôi trong đường hướng chăn nuôi chuẩn xác và bền vững.

Ngay từ lúc sinh ra, vật nuôi được cho ăn và chăm sóc bằng cái gì, như thế nào và lúc nào, đã có sự ảnh hưởng đến chất lượng năng suất, sức khoẻ và phúc lợi của quãng đời sản xuất lâu dài của chúng. Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc sử dụng các phương pháp chăn nuôi chuẩn xác sẽ giúp bền vững hoá đời sống của họ và cả sức sống của Địa Cầu, ngay từ bây giờ và cho cả tương lai.