Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Tiêu chuẩn chất lượng Nutrace

Mỗi ngày, chúng tôi đạt được chất lượng và giá trị ở mức tốt nhất thông qua Nutrace, một chương trình kiểm soát an toàn chất lượng từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm.

Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nutrace được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của Trouw Nutrition, bắt đầu ngay từ các nguyên liệu đầu vào ban đầu và xuyên suốt qua quá trình sản xuất và vận chuyển. Chúng tôi bảo vệ uy tín thương hiệu của mình cũng như của khách hàng bằng cách luôn luôn duy trì chất lượng đồng nhất của tất cả sản phẩm.

Chứng nhận và kiểm soát chất lượng

Thiết lập công thức và sản xuất ổn định các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chuyên biệt có chất lượng cao luôn được bảo đảm thông qua chương trình Nutrace của chúng tôi, và ngoài ra, các chương trình và chứng nhận bản địa và quốc tế cũng được thiết lập tại các nhà máy của Trouw Nutrition. Chương trình Nutrace được đánh giá và kiểm định bởi Trouw Nutrition và công ty mẹ, Nutreco, trong khi các tiêu chuẩn bản địa và quốc tế được kiểm tra và kiểm định thường xuyên bởi cơ quan bên thứ ba, cũng như các khách hàng của chúng tôi.

Đánh giá và quản lý nguyên liệu

Các tiêu chuẩn phổ thông dùng cho đánh giá và quản lý nguyên liệu và nhà cung cấp nhằm bảo đảm rằng chỉ có những nguyên liệu thô tốt, an toàn và có tính bền vững mới được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chuyên biệt đáng tin cậy. Chỉ những nhà cung cấp với những nguyên liệu thức ăn được cho phép và có xuất xứ rõ ràng mới được sử dụng bởi Trouw Nutrition. Các nhà cung cấp mới phải trải qua sự đánh giá và phê duyệt trước khi được chấp nhận làm nhà cung cấp chính thức.

Giám sát và kiểm soát

Chương trình giám sát toàn cầu của Trouw Nutrition mang tính chi tiết, tổng quát và hài hoà nhằm xác định các chất không mong đợi từ trong nguyên liệu thô cho đến thức ăn chăn nuôi thành phẩm. Tập đoàn Trouw Nutrition đã thiết lập một hệ thống theo dõi và cảnh báo nhanh nội bộ đã được tiêu chuẩn hóa và một quy trình thông báo bên ngoài. Sự thông tin kịp thời cho khách hàng và cơ quan chịu trách nhiệm là điều mấu chốt trong trường hợp xảy ra sự cố và phòng ngừa các vấn đề tương tự lặp lại hoặc xảy ra ở nơi khác.

Quản lý rủi ro

Chương trình Quản Lý Rủi ro của chúng tôi được thiết kế để mang lại các biện pháp xử lý nhanh chóng và chuyên nghiệp ngay cả với trường hợp khẩn cấp. Sự kết hợp hướng dẫn quản lý vấn đề, khủng hoảng và nguy cơ với Lập Kế Hoạch Bảo Đảm Kinh Doanh Liên Tục sẽ hỗ trợ cho việc cân nhắc và ra các quyết định đúng đắn khi phải xử lý tốt các tình huống không mong đợi.

Theo dõi và Truy xuất nguồn gốc

Theo dõi và truy xuất điện tử bảo đảm duy trì sự chia sẻ thông tin hiệu quả giữa Trouw Nutrition, các nhà cung cấp và khách hàng. Hệ thống điện tử có truy xuất thông tin từ các lô thức ăn chăn nuôi cho đến nguyên liệu thô đầu vào. Từ đó hệ thống cung cấp các báo cáo chuẩn xác và được phép truy cập về tất cả nguyên liệu, quá trình sản xuất và vận chuyển thức ăn. Việc lưu thông thông tin ngược chiều và thuận chiều một cách nhanh chóng sẽ bảo đảm được sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý, vốn là yếu tố không thể thiếu của một chương trình truy xuất hàng hoá hiệu quả.

Các trang liên quan

Lịch sử phát triển
Về Trouw Nutrition
Tầm nhìn và Sứ mệnh