Bò thịt vỗ béo-xuất chuồng

Khi vỗ béo bò trong một trang trại đặc thù cùng với thức ăn chăn nuôi giàu năng lượng cho mục đích xuất chuồng, người chăn nuôi thường gặp khó khăn trong việc thúc đẩy vật nuôi đạt tăng trưởng và tích trữ mỡ hiệu quả trong một thời gian ngắn. Tập đoàn Trouw Nutrition chúng tôi nỗ lực hỗ trợ người chăn nuôi tối đa hoá tiềm năng vật nuôi thông qua bảo vệ sức khoẻ toàn diện và gìn giữ năng suất tổng quan của con vật.