Bò choai (bò thịt)

Bò thịt được chăn nuôi theo hướng phát triển tối đa khung xương và cơ bắp, tối ưu hoá tăng trưởng và giảm thiểu tích trữ mỡ. Nuôi bò choai còn gọi là giai đoạn nuôi chuyển giao, nằm giữa giai đoạn cai sữa với giai đoạn nuôi vỗ béo-xuất chuồng. Giai đoạn nuôi bò choai này cũng là lúc con vật chuyển từ nuôi chăn thả hoặc nuôi tập trung cao độ sang bước cuối cùng trong chăn nuôi, thường là tới nơi nó được vỗ béo-xuất chuồng. Tập đoàn Trouw Nutrition cung cấp các giải pháp hỗ trợ các nhu cầu dinh dưỡng, sức khoẻ và phúc lợi của đại gia súc trong từng giai đoạn phát triển của chúng. .