Bò sữa

Trouw Nutrition mang đến các sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ dinh dưỡng cho bò sữa để nâng cao năng suất của chúng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học, sản phẩm dinh dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ từ Trouw Nutrition giúp vật nuôi vượt qua được các vấn đề dinh dưỡng trong suốt những tháng đầu đời vốn rất quan trọng của chúng

Enhance the longevity, sustainability and well-being of your herd

HealthyLife dairy research shows the need to efficiently manage the balance between production level and longevity. The resulting significant reduction in involuntary culling will increase both longevity and profitability on your dairy farm.