Bê (bò sữa)

Tại Trouw Nutrition, chúng tôi hỗ trợ người chăn nuôi nuôi dưỡng những con bò sữa khoẻ mạnh, năng suất cao. Trouw Nutrition đã phát triển hàng loạt các sản phẩm dinh dưỡng được nghiên cứu khoa học kỹ càng và kèm theo các dịch vụ nhằm hỗ trợ những tháng đầu đời rất quan trọng của bê con.

Trong 15 năm qua, những sự đổi mới đã đưa các chương trình cho bê ăn thoát ra khỏi tập trung duy nhất vào tiết kiệm chi phí để định hướng tương lai bền vũng, nhớ đó tạo nên năng suất tốt hơn cho người chăn nuôi. Chương trình nuôi dưỡng bê LifeStart và sản phẩm sữa thay thế Sprayfo của Trouw Nutrition đang giúp thúc đẩy sự thay đổi trên toàn cầu.
Eile van der Gaast, Global Product Manager Calf Milk Replacers – Sprayfo at Trouw Nutrition

Science-based nutrition for a lifetime of high performance

LifeStart research shows the significant impact of metabolic programming on organ development during the crucial first weeks that helps support the growth of a more robust cow with increased performance later in life.

Go to our LifeStart platform