Chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi

Thực phẩm an toàn bắt đầu từ thức ăn chăn nuôi an toàn. Việc duy trì giá trị dinh dưỡng chất lượng cao xuyên suốt chuỗi thức ăn-thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong sự hỗ trợ năng suất tối ưu của vật nuôi và phòng ngừa ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Khi dân số thế giới ngày càng gia tăng, thúc đẩy nhu cầu về đạm (protein) động vật thêm cao, chúng ta cần tăng cường tập trung vào sản xuất thức ăn chất lượng cao với tài nguyên hạn chế.

Trouw Nutrition hỗ trợ các nhà sản xuất nguyên liệu, thu mua, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, tập đoàn đa nghành, và người chăn nuôi trong việc tối ưu chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi. Giải pháp được thực hiện qua việc: phòng ngừa thất thoát dinh dưỡng trong nguyên liệu, hỗ trợ tối ưu hoá hiệu năng sản xuất thức ăn, và sử dụng phụ phẩm từ thực phẩm để làm thành phần thức ăn có giá trị.